Nasimi Mamedov

Nasimi Mamedov

Tên tôi là Nasimi Mamedov và tôi là một doanh nhân. Tôi là người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty Phát triển Mbunity Development. Tôi thích giải quyết các vấn đề thực tế bằng các giải pháp kỹ thuật số!